Algemene Voorwaarden

Hierbij de algemene voorwaarden, die wij hanteren, indien u zich heeft aangemeld voor een cursus bij onze Stichting Seniorweb Leercentrum Capelle. 

Bij aanmelding gaat u ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

  1. Al onze cursussen kosten voor 4 lessen € 35,00. Dit is exclusief een cursusboek. Voor een herhalingscursus geldt een speciale prijs indien van toepassing. Voor een Workshop hanteren wij een prijs van € 20,- .
  2. U krijgt van ons schriftelijk bericht thuis met de juiste datum, tijdstip en locatie van de cursus en voor welke cursus u zich heeft aangemeld. Gelieve deze gegevens goed te controleren en bij onjuistheden dit kenbaar te maken aan ondergetekende.
  3. Binnen een week na dit schrijven dient u inschrijfgeld € 15,00 over te maken op rekeningnummer: NL82 INGB 0004 4493 89 t.n.v. Leercentrum Capelle. Dit inschrijfgeld wordt verrekend met de cursusprijs.
  4. Een maand voor aanvang cursus dient u het restant cursusgeld € 20,00 over te maken op rekeningnummer: NL 82 INGB 0004 4493 89 t.n.v. Leercentrum Capelle. Indien u ook een boek heeft besteld dit bedrag dan ook gelijk hierbij overmaken. Wij zorgen er dan voor dat het boek is besteld en beschikbaar is bij aanvang van uw cursus.
  5. Indien u nog niet heeft betaald, een maand voor aanvang van uw cursus, wordt u gebeld indien het telefoonnummer bekend is bij ons of krijgt u hierover een schrijven thuis met de vraag waarom u nog niet heeft betaald. In overleg wordt dan bepaald of u nog kunt deelnemen. Wij houden dan het recht voor om iemand van de reservelijst te plaatsen.
  6. Het is altijd mogelijk om het gehele cursusgeld € 35,00 ineens over te maken al dan niet met het gelijk overmaken van bedrag voor het bijbehorende boek. Dan hoeft u niet apart eerst het inschrijfgeld over te maken. U hoeft niet te wachten tot een maand voor aanvang van uw cursus. Voor een Workshop maakt u € 17,50 over.
  7. Indien u een Herhalingscursus doet voor € 25 ,00 hoeft u niet eerst het inschrijfgeld te betalen maar moet dit wel een maand voor aanvang cursus zijn betaald.
  8. Indien u hebt betaald en door wat voor reden dan ook, u de cursus wilt annuleren dan zoeken we samen met u naar een vervangende cursus.
  9. Als u niet op een cursus komt dan storten we geen geld terug. We hebben immers uw plaats niet op kunnen vullen en uw plaats open gehouden.

Indien er nog onduidelijkheden over zijn belt u met John Noorlander 010-8887765 of stuurt u een mail naar: j.noorlander@casema.nl. Dit geldt ook wanneer u een cursus wilt annuleren.